historia

Prezentacja przygotowana przez Jana Daniluka w ramach V Esperanto sur la strando.