ekspozicioj el nia klubejo

wystawy z naszego klubu

La prezentaĵo pri Mazuroj kaj mazura lingvo.

O Mazurach i języku mazurskim.

Gosia, kiun ni konis en oktobro en nia klubejo estas tre sentema kaj inĝenia fotografisto. Dum la reknkontiĝo kun Gosia ni ankaŭ gastigis sinjoron Jacek Spica, kiu rakontis pri lia laboro en Adapta Centro de Socia Domo en Sopot.

Gosię poznaliśmy w naszym klubie w październiku jako bardzo wrażliwą i pomysłową fotografkę. Podczas spotkania gościliśmy również pana Jacka Spicę, który opowiedział o pracy w Ośrodku Adaptacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Sopocie.

W nawiązaniu do tematyki Esperanto sur la strando 2019 wystawa fotografii naszych klubowiczów przedstawia piękno okolic Trójmiasta

Zasłużony pedagog i działacz esperancki, kronikarz i kolekcjoner obdarzony talentem plastycznym. Twórca między innymi ekslibrysów, pieczęci i projektant szydełkowych serwetek!

Historia największego statku, który nosił imię twórcy esperanta - Ludwika Zamenhofa