นายสนอง    เบี่ยงสวาท สาธารณสุขอำเภอท่ายาง

นายสนอง เบี่ยงสวาท

สาธารณสุขอำเภอท่ายาง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง

114 ม.5 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร. 032 - 461549

ทรสาร. 032 - 461549

Website: www.sites.google.com/view/ssothayang

Email. sso.thayang@hotmail.co.th

Facebook : สาธารณสุขอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีปฏิทิน

แผนที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมผู้บริหาร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันนี้ 22 ธค.63 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นายสนอง เบี่ยงสวาท สาธารณสุขอำเภอท่ายาง นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ายาง มอบหมายให้คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงานถูกต้องตามกฏหมายและทำงานในสถานประกอบการเขตเทศบาลท่ายาง พร้อมตรวจให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายน้ำแข็ง ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมชาย และผู้ค้าขายในตลาดเทศบาลท่ายาง รวมจำนวน 13 แห่ง เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน การหมั่นล้างมือ การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และมาตรการเว้นระยะห่าง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง เป็นประธาน

ในพิธี Kick off มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ณ รพ.สต.มาบปลาเค้า

โดยมีนายสนอง เบี่ยงสวาท สาธารณสุขอำเภอท่ายาง กล่าวรายงาน ร่วมด้วยทีมหมอครอบครัว รพ.ท่ายาง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอท่ายาง นายก อบต.มาบปลาเค้า ผู้นำชุมชน และอสม. ได้มอบบัตร แนะนำตัวหมอประจำตัวและชุดของขวัญ จำนวน 42 ชุด ให้กับตัวแทนทุก รพ.สต.ในเขตอำเภอท่ายาง เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป.และท่านนายอำเภอพร้อมทีมหมอครอบครัวได้เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 2 ราย