นายสนอง    เบี่ยงสวาท สาธารณสุขอำเภอท่ายาง

นายสนอง เบี่ยงสวาท

สาธารณสุขอำเภอท่ายาง

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง

114 ม.5 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร. 032 - 461549

ทรสาร. 032 - 461549

Website: https://sites.google.com/view/ssothayang

Email. sso.thayang032461549@gmail.com

Facebook : สาธารณสุขอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
***การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566***

*คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม*

*แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม*

ปฏิทิน

แผนที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ายาง

กิจกรรมผู้บริหาร

วันนี้ 22 ธค.63 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นายสนอง เบี่ยงสวาท สาธารณสุขอำเภอท่ายาง นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ายาง มอบหมายให้คณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงานถูกต้องตามกฏหมายและทำงานในสถานประกอบการเขตเทศบาลท่ายาง พร้อมตรวจให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายน้ำแข็ง ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมชาย และผู้ค้าขายในตลาดเทศบาลท่ายาง รวมจำนวน 13 แห่ง เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน การหมั่นล้างมือ การหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และมาตรการเว้นระยะห่าง

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง เป็นประธาน

ในพิธี Kick off มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ณ รพ.สต.มาบปลาเค้า

โดยมีนายสนอง เบี่ยงสวาท สาธารณสุขอำเภอท่ายาง กล่าวรายงาน ร่วมด้วยทีมหมอครอบครัว รพ.ท่ายาง เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภอท่ายาง นายก อบต.มาบปลาเค้า ผู้นำชุมชน และอสม. ได้มอบบัตร แนะนำตัวหมอประจำตัวและชุดของขวัญ จำนวน 42 ชุด ให้กับตัวแทนทุก รพ.สต.ในเขตอำเภอท่ายาง เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ต่อไป.และท่านนายอำเภอพร้อมทีมหมอครอบครัวได้เยี่ยมผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 2 ราย


ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้