Ver. Reünie RRMNT

Uitstel van de Reünie op 1 mei 2020

23 maart 2020

Beste Leden,

Op dit moment leven we in onzekere tijden waar het onze gezondheid betreft.

Ook blijkt dat hele bevolkingsgroepen het begrip onzekere tijd op geheel verschillende wijzen interpreteren, als gevolg daarvan heeft het kabinet de maatregelen geïntensiveerd .

Door deze maatregel zijn alle bijeenkomsten – ook met minder dan 100 personen – verboden tot 1 juni.

Hierdoor zal onze 14e reünie, gepland op 1 mei a.s., komen te vervallen.

Het moge duidelijk zijn dat het bestuur geen andere keuze heeft, wij staan volledig achter het regeringsbesluit en vragen u om begrip voor deze beslissing.

De gestorte bedragen blijven uiteraard voor de inschrijvers gereserveerd staan. Wenst men het bedrag gerestitueerd krijgen, neem dan contact op met de penningmeester.

Als de maatregelen tot het verleden behoren zullen we ons als bestuur beraden op een nieuwe datum.

LET WEL HET GAAT DUS OM UITSTEL EN GEEN AFSTEL (zie ook Nieuwsbrief Najaar 2020).

Blijf gezond.

Uw bestuur.

De Vereniging Reünie Radio-Radar Monteurs is als stichting gestart op 27 januari 1999. De eerste reünie werd gehouden op 24 september 1997 bij de marinekazerne in Amsterdam, de bakermat van de RRMNT 's. Daarna is er om de twee jaar een reünie gehouden die nagenoeg allemaal plaatsvonden bij de Kumpulan van het KTOMM Bronbeek te Velp. De laatste jaren is de bijeenkomst om de 1,5 jaar, afwisselend in het voor- en najaar gehouden. Dit om alle reislustigen onder ons ook in de gelegenheid te stellen de reünie te bezoeken.

Radio Radar School Amsterdam

Elektronische School Den Helder

MK Erfprins Keelpoort

LW03

Nieuws

25-3-2019: Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat Cor van Dierendonck (Uithoorn) ons ontvallen is op 23-3-2019. Namens bestuur en leden zijn de naasten gecondoleerd.

9-8-2019: Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van Hidde de Vos (Zwolle) op 26-7-2019; namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.

7-9-2019: Heden bereikte ons het droeve bericht dat Frans Hensen Verbaten (Schagen) op 2-9-2019 is overleden. Mede namens het bestuur en leden zijn de naasten gecondoleerd.

5-10-2019: Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van Ad Waterman (Lelystad) op 5-10-2019; namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.

10-1-2020: Recent ontvingen wij het droeve bericht dat Hans van Es (Weesp) op 27-12-2019 is overleden. Namens het bestuur en leden is er een condoleance verstuurd.

29-5-2020: Via een collega ontvingen we het droeve bericht dat Olof Zimmerman (Hengelo) op 26-5-2020 is overleden. Namens leden en bestuur zijn de nabestaanden gecondoleerd.

17-6-2020: Tot ons verdriet ontvingen we bericht dat Rob Boomstra (Zundert) op 8-4-2020 is overleden t.g.v. het corona-virus. Namens de vereniging heeft onze voorzitter zijn vrouw gecondoleerd.

17-10-2020: Recent ontvingen wij het droeve bericht dat Frans v.d. Put (Weert) op 10-10-2020 is overleden. Namens het bestuur en leden is er een condoleance verstuurd.

31-5-2021: Heden ontvingen wij van lid Gerrie ter Elst het droeve bericht dat op 29 mei 2021 ons lid Bert Oelen is overleden. Bert genoot zijn EVO in klas RM31. Namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.

30-7-2021: Zojuist ontvingen wij het droeve bericht dat Cees van Putten (Voorburg) op 12 april 2020 na een kort ziekbed is overleden. Namens bestuur en leden is een condoleance verstuurd.


Zoals hierboven gemeld is de reünie tot nader order uitgesteld. Bericht met een nieuwe datum volgt zodra Bronbeek voldoende informatie heeft.

Agendapunten:

  1. Opening / mededelingen

  2. Herdenking overleden collega's

  3. Ingekomen stukken (geen)

  4. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering 14-9-2018

  5. Verslag kascontrole commissie en benoemen nieuw lid

  6. Bestuursverkiezing (Voorzitter & Penningmeester aftredend & herkiesbaar)

  7. Rondvraag

  8. Sluiting en aanvang borrel