Group members

Phd scholars


Prabir kumar karJagannath mahatoJoydip mondalUjjwal chetanToshan lal sahuAbhishek sharmaSaurabh dhopeshwarNitesh dubeyAjit tantiArindam basakRakeshSourish singhaSoumitra dattaSnehal patilKrishnapriyaGaurav singhArahata senapatiNilanjan mondal

M.Tech and MS

Vinay chandra joshi (2022)

Kuldeep kumar (2022)

Ritvik pandey (2021)

Shitiz goel (2021)

Ankit etha (2018)

Gaurav singh (2018)

Arahata senapati (2019)