10-12 september 2021 - Septemberkermis

  • 10 september - Dartstornooi vanaf 19u00

  • 11 september - BAR 900 vanaf 20u30

  • 12 september - volksspelen met koffie en panenkoek vanaf 14u00

We kijken er naar uit om jullie daar te zien!

Feestbestuur


Meikermis


Septemberkermis