Iesniegums atkārtotai sertifikācijai,
ja beidzas sertifikāta derīgums

Iesniegums un prasības

Atkārtotu sertifikāciju (sertifikāta derīguma laiku) piešķir, ja sertificētā persona:

Rīcība

Ja pretendenta iesniegtā dokumentācija atbilst sertifikācijas noteikumiem, tiek noformēs lēmums par atkārtotu sertifikāciju, bet neatbilstības gadījumā – lēmums par sertifikāta darbības atcelšanu.

Atkārtoti izsniegtā sertifikāta derīguma laiks ir pieci gadi un tas ir derīgs, sākot no nākamās dienas pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma laika beigām.

Desmit darbdienu laikā pēc dienas, kurā stājas spēkā lēmums par atkārtota sertifikāta izsniegšanu, informācija par sertifikātu tiek aktualizēta sertificēto personu reģistrā.

Sertifikātu papīra dokumenta formātā izsniedz tikai pēc sertificētās personas pieprasījuma.

Atkārtoti izsniegtā sertifikāta numurs un sertifikācijas jomas simbols netiek mainīts.

Personai, kurai ir piešķirts sertifikāts, desmit darbdienu laikā (nepieciešamības gadījumā laika periods var tikt palielināts) Sertifikācijas birojs sagatavo un elektroniski nosūta lēmumu par sertifikāta izsniegšanu un sertifikāta pielikumu, kurā ir norādīti sertifikāta izmantošanas noteikumi, kā arī normatīvo dokumentu un mācību tēmu sarakstu, kas attiecas uz sertifikācijas jomu

Maksa par atkārtotu sertifikāciju un sertificētās personas darbības uzraudzību norādīta cenrādī.

Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar Sertifikācijas biroju: