Cietās biodegvielas fizikālā testēšana

LKKES Kokmateriālu testēšanas laboratorija veic cietās biodegvielas fizikālo testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām. Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Kokmateriālu testēšanas laboratorija sniedz šādus pakalpojumus:

  • Paraugu ņemšana pēc LVS EN 18135:2017 "Cietās biodegvielas. Paraugu ņemšana"

  • Paraugu sagatavošana pēc LVS EN 14780:2017 "Cietās biodegvielas. Paraugu sagatavošana"

  • Pelnu satura noteikšana pēc LVS EN 18122:2016 "Cietās biodegvielas. Pelnu satura noteikšana"

  • Kopējais mitrums pēc LVS EN 18134-2:2017 "Cietās biodegvielas. Mitruma satura noteikšana. Žāvēšanas krāsns metode. 2.daļa: Kopējais mitrums. Vienkāršota metode"