คู่มือการลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน่าน

วิธีการดาวน์โหลดใบลงทะเบียนรายวิชา/ใบชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการดาวน์โหลด อยู่ด้านล่าง

การชำระเงินใบลงทะเบียนเรียน สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในจังหวัดน่าน

- ลงทะเบียนปกติ ระหว่างวันที่ 3 - 16 พฤษภาคม 2565

- ลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 3 มิถุนายน 2565

- ลงทะเบียนเรียนซ้ำ - ปรับเกรด ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565


หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียน โทร 054-719-552 ต่อ 124

2. กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ

โดยผู้ใช้ใหม่ ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา

รหัสผ่าน คือ รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก

และเลือกสถานศึกษาเป็น วิทยาลัยเทคนิคน่าน

** หากเข้าสู่ระบบแล้ว ต้องทำการกรอก E-mail เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่านเข้าระบบ ในครั้งต่อไป

*** กรณีมีปัญหาในการเข้าระบบให้ติดต่อทาง inbox ได้ที่ เพจ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกที่ เมนูด้านซ้าย >>> บริการนักเรียน Online

4. เลือก >>> ข้อมูลการเงิน

5. เลือก >>> ตรวจสอบข้อมูล ปีการศึกษา 1/2565 และเลือกพิมพ์ใบแจ้งหนี้

6. สามารถพิมพ์ใบลงทะเบียนได้ทันที โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ในจังหวัดน่าน

- ลงทะเบียนปกติ ระหว่างวันที่ 3 - 16 พฤษภาคม 2565

- ลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 3 มิถุนายน 2565

- ลงทะเบียนเรียนซ้ำ - ปรับเกรด ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565