Covid-19

Läger 2021 inställt

Vi i styrelsen har tyvärr varit tvungna att ta beslutet att ställa in årets läger under rådande omständigheter i Sverige och Europa.

Då vi har det yttersta ansvaret både medicinskt och ekonomiskt så anser vi det inte försvarbart att genomföra årets läger då barnen tillhör en riskgrupp (underliggande sjukdomar).

Vi tar nya tag och ser fram mot 2021 års läger.

Vi fortsätter vårt arbete med att finna sponsorer då vi redan var långt gångna med planering av årets läger och tyvärr också redan haft en hel del utgifter som vi inte vet om vi kan återfå.

Givetvis är vi väldigt ledsna att inte kunna genomföra lägret då det betyder mycket för oss, hjärtat vill men vi måste vara realistiska och inte ta onödiga risker.

/Styrelsen