Covid-19

Läger 2022 inställt

Vi i styrelsen har tyvärr varit tvungna att ta beslutet att ställa in årets läger under rådande omständigheter i Ukraina, Sverige och Europa.

Då vi har det yttersta ansvaret både medicinskt och ekonomiskt så anser vi det inte försvarbart att genomföra årets läger då barnen tillhör en riskgrupp (underliggande sjukdomar).

Vi tar nya tag och ser fram mot 2023 års läger.

Givetvis är vi väldigt ledsna att inte kunna genomföra lägret då det betyder mycket för oss, hjärtat vill men vi måste vara realistiska och inte ta onödiga risker.

/Styrelsen