"Шахматное обозрение "64" за 1979 год.  

"Шахматное обозрение"64" 
1979 №01
"Шахматное обозрение"64"
 1979 №02
"Шахматное обозрение"64"
 1979 №03
"Шахматное обозрение"64" 
1979 №04
"Шахматное обозрение"64" 1979 №05"Шахматное обозрение"64" 1979 №06


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1979 №07"Шахматное обозрение "64" 1979 №08"Шахматное обозрение "64" 1979 №09"Шахматное обозрение "64" 1979 №10"Шахматное обозрение "64" 1979 №11"Шахматное обозрение "64" 1979 №12


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1979 №13"Шахматное обозрение "64" 1979 №14"Шахматное обозрение "64" 1979 №15"Шахматное обозрение "64" 1979 №16"Шахматное обозрение "64" 1979 №17"Шахматное обозрение "64" 1979 №18


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1979 №19"Шахматное обозрение "64" 1979 №20"Шахматное обозрение "64" 1979 №21"Шахматное обозрение "64" 1979 №22"Шахматное обозрение "64" 1979 №23"Шахматное обозрение "64" 1979 №24


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1979 №25"Шахматное обозрение "64" 1979 №26"Шахматное обозрение "64" 1979 №27
"Шахматное обозрение "64" 1979 №28
"Шахматное обозрение "64" 1979 №29
"Шахматное обозрение "64" 1979 №30


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1979 №31"Шахматное обозрение "64" 1979 №32"Шахматное обозрение "64" 1979 №33
"Шахматное обозрение "64" 1979 №34
"Шахматное обозрение "64" 1979 №35
"Шахматное обозрение "64" 1979 №36


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1979 №37"Шахматное обозрение "64" 1979 №38"Шахматное обозрение "64" 1979 №39
"Шахматное обозрение "64" 1979 №40
"Шахматное обозрение "64" 1979 №41
"Шахматное обозрение "64" 1979 №42


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1979 №43"Шахматное обозрение "64" 1979 №44"Шахматное обозрение "64" 1979 №45
"Шахматное обозрение "64" 1979 №46
"Шахматное обозрение "64" 1979 №47
"Шахматное обозрение "64" 1979 №48


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1979 №49"Шахматное обозрение "64" 1979 №50"Шахматное обозрение "64" 1979 №51
"Шахматное обозрение "64" 1979 №52
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Comments