"Шахматное обозрение "64" за 1978 год.  

"Шахматное обозрение"64" 
1978 №01
"Шахматное обозрение"64"
 1978 №02
"Шахматное обозрение"64"
 1978 №03
"Шахматное обозрение"64" 
1978 №04
"Шахматное обозрение"64" 1978 №05"Шахматное обозрение"64" 1978 №06


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1978 №07"Шахматное обозрение "64" 1978 №08"Шахматное обозрение "64" 1978 №09"Шахматное обозрение "64" 1978 №10"Шахматное обозрение "64" 1978 №11"Шахматное обозрение "64" 1978 №12


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1978 №13"Шахматное обозрение "64" 1978 №14"Шахматное обозрение "64" 1978 №15"Шахматное обозрение "64" 1978 №16"Шахматное обозрение "64" 1978 №17"Шахматное обозрение "64" 1978 №18


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1978 №19"Шахматное обозрение "64" 1978 №20"Шахматное обозрение "64" 1978 №21"Шахматное обозрение "64" 1978 №22"Шахматное обозрение "64" 1978 №23"Шахматное обозрение "64" 1978 №24


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1978 №25"Шахматное обозрение "64" 1978 №26"Шахматное обозрение "64" 1978 №27
"Шахматное обозрение "64" 1978 №28
"Шахматное обозрение "64" 1978 №29
"Шахматное обозрение "64" 1978 №30


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1978 №31"Шахматное обозрение "64" 1978 №32"Шахматное обозрение "64" 1978 №33
"Шахматное обозрение "64" 1978 №34
"Шахматное обозрение "64" 1978 №35
"Шахматное обозрение "64" 1978 №36


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1978 №37"Шахматное обозрение "64" 1978 №38"Шахматное обозрение "64" 1978 №39
"Шахматное обозрение "64" 1978 №40
"Шахматное обозрение "64" 1978 №41
"Шахматное обозрение "64" 1978 №42


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1978 №43"Шахматное обозрение "64" 1978 №44"Шахматное обозрение "64" 1978 №45
"Шахматное обозрение "64" 1978 №46
"Шахматное обозрение "64" 1978 №47
"Шахматное обозрение "64" 1978 №48


Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.

 

"Шахматное обозрение "64" 1978 №49"Шахматное обозрение "64" 1978 №50"Шахматное обозрение "64" 1978 №51
"Шахматное обозрение "64" 1978 №52
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Скачать Djvu.
Comments