ZKPM SR


ZKPM SR je občianským združením, ktorého pôsobnosť je na celom Slovensku. V každom kraji má svoje zastúpenie.
Riadi sa svojimi stanovami.

 stĺpec 2
stĺpec3