Trwają pracę przy modernizacji oczyszczalni w Brusach, ten stalowy las (zdj. poniżej)
został zatopiony w betonowych ścianach zbiornika.