W obronie PZD

W obronie ustawy o PZD i ROD

Od wielu miesięcy działkowcy w Polsce zaniepokojeni są próbami podważenia postanowień ustaw o Rodzinnych Ogrodach działkowych z 8 lipca 2005 r.

O co chodzi? Chodzi o wprowadzenie takich zmian w prawie które umożliwiłyby likwidację dotychczasowych struktur organizacyjnych oraz pozbawienie działkowców praw do użytkowania Ogrodów na dotychczasowych zasadach.

W podtekście można wyczytać, że są to zakusy na grunty które po przejęciu przez samorządy terytorialne przekształcone zostałyby w tereny pod zabudowę przez ludzi majętnych.

Z inicjatywą wprowadzenia zmian w prawie wystąpili dwaj parlamentarzyści PiS, temat podchwyciła ich Gazeta Prawna.

O unieważnienie ustawy w całości wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego ustępujący I Prezes Sądu Najwyższego RP.

Działkowcy z całej Polski protestują przeciw tego typu działaniom. Wysyłają na ręce Marszałków i Parlamentarzystów swoje stanowiska. prosząc o obronę naszej ustawy.

Im więcej protestów tym lepiej dla sprawy. Stąd ROD”Zalesie” przygotował również swoje stanowisko, które zostało przesłane do najwyższych władz.państwowych.

S t a n o w i s k o

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” we Włocławku

z dnia 9 kwietnia 2011 r.

Członkowie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” we Włocławku z niepokojem przyjęli wystąpienie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego RP do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie nieważności sześciu artykułów naszej Ustawy o ogrodach z 8 lipca 2005 r.

Działkowcy ROD „Zalesie” we Włocławku są przekonani, że jest to kolejna próba odebrania działkowcom ich własności oraz pozbawienia praw zagwarantowanych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Jest to więc d y s k r y m i n a c j a nas działkowców. Protestujemy przeciwko takiemu traktowaniu naszej działalności i całego ogrodnictwa działkowego skupionego w Polskim Związku Działkowców.

Należy pamiętać, że nasz Związek kultywuje co najmniej 100-letnią tradycję ogrodnictwa w Polsce, chroni nas przed zakusami roszczeniowymi różnych osób fizycznych i prawnych widzących swój interes w uwłaszczeniu Ogrodów. Dla nas - kilku milionowej rzeszy ludzi pracy jest to miejsce skromnego wypoczynku po trudach dnia codziennego.Gros emerytów i ludzi niezamożnych widzi w swoich ogrodach jedyną możliwość wypoczynku.

Zrobimy wszystko, aby wspierać wszelkie inicjatywy podejmowane w obronie naszych praw przez Zarząd Okręgu Toruńsko-Włocławskiego i Krajową Radę PZD w Warszawie.

Stanowisko nasze, drogą służbową, przesyłamy do Prezes a Trybunału Konstytucyjnego, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu RP, Parlamentarzystów naszego Okręgu oraz Prezesa Polskiego Związku Działkowców.

Przewodniczący Przewodniczący

Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczego ......Andrzej Zamrzycki Jan Lewandowski