ĆIRO TRUHELKA (1865–1942.)    arheolog i povjesničar             LITERATURA O ŽIVOTU I RADU ĆIRE TRUHELKE
                               (kronološkim slijedom)

 

1925.

Velimir Deželić, Truhelka Ćiro dr., arheolog i historičar, u: Znameniti i zaslužni Hrvati, te pomena vrijedna lica u hrvatskoj povijesti od 925–1925, Sa pregledom povijesti Hrvatske, Bosne i Istre, hrvatske književnosti i razvitka hrvatskog jezika, te hrv. vladara, hercega, banova i biskupa, kao uvodom, Prigodom proslave 1000-godišnjice hrvatskoga kraljevstva izdao: Odbor za izdanje knjige »Zaslužni i znameniti Hrvati 925–1925.«, Urednik: Emilij Laslowski, Zagreb 1925,  str. 268.

1943.

Agata Truhelka, † Ćiro Truhelka, u: Časopis za hrvatsku povijest, knj. I, sv. 1-2, Hrvatski Zagreb 1943, 149-152.

1952.

Jaroslav Šidak, Ćiro Truhelka - njegov život i rad (u povodu 10-godišnjice njegove smrti), u: Historijski zbornik, god. V, br. 1-4, Povijesno društvo Hrvatske, Naklada „Školska knjiga“, Zagreb 1952, 103-110.

1971

Đuro Basler, Truhelka, Ćiro, arheolog (Osijek, 2. II. 1865 – Zagreb, 18. IX, 1942), u: Enciklopedija Jugoslavije, 8, Srbija – Ž, Glavni redaktor: Miroslav Krleža, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1971, 381-382.

 1979.

Viktor Kopač, Dr. Ćiro Truhelka (2. II. 1865 – 18. IX. 1942). Povodom osamdesete obljetnice numizmatičke monografije »Slavonski banovci«, u: Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, god. XXVIII, br. 1, Savez muzejskih društava Hrvatske, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb 1979, 36-39.

1988.

Nives Majnarić-Pandžić, Ćiro Truhelka – profesor arheologije i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Skoplju, u: Regiones paeninsulae Balcanicae et proximi orientis. Aspekte der Geschichte und Kultur, Festschrift für Basilius S. Pandžić, Zbornik radova u čast Baziliju Pandžiću povodom 70, obljetnice života, Herausgegeben von/Priredila: Elisabeth von Erdmann-Pandžić, Fach Slavische Philologie der Universität Bamberg, Quellen und Beiträge zur kroatischen Kulturgeschichte/Vrela i prinosi za hrvatsku kulturnu povijest, 2,  Bamberg 1988, 415-424.

Nada Miletić, Ćiro Truhelka (1865–1942), u: Spomenica stogodišnjice rada Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 1888–1988, Glavni urednik: Vlajko Palavestra, Odgovorni urednik: Almaz Deutbegović, Sarajevo 1988, 39-43.

Đuro Basler, Truhelka, Ćiro (Osijek, 2. 2. 1865. – Zagreb, 27. 9. 1942), u: Arheološki leksikon Bosne i Hercegovine, tom 1, Odgovorni urednik: Borivoj Čović, Sarajevo 1988, str. 173.

1989.

Nives Majnarić-Pandžić, Ćiro Truhelka kao arheolog – prethistoričar, u: Marulić: časopis za književnost i kulturu, god. XXII, br. 2 (svibanj-lipanj), Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1989, 286-297.

Ivan Mirnik, Ćiro Truhelka kao numizmatičar, u: Marulić: časopis za književnost i kulturu, god. XXII, br. 2 (svibanj-lipanj), Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda, Zagreb Zagreb 1989, 298-306.

1990.

Brunislav Marjanović, Ćiro Truhelka, u: Napredak: hrvatski narodni kalendar za 1991, god. 39, Hrvatsko kulturno društvo Napredak u Sarajevu, Sarajevo 1990, 201-202.

1994.

Nives Majnarić Pandžić (ur.), Ćiro Truhelka: zbornik, Matica hrvatska, Zbornici i monografije, Zagreb 1994.

1997.

Rade Mihaljčić, Truhelka Ćiro (2. februar  1865, Osijek – 18. septembar 1942, Zagreb), u: Enciklopedija srpske istoriografije, Priredili: Sima Ćirković i Rade Mihaljčić, Knowledge, Beograd 1997, 686-687.

2009.

[ANONIM], Truhelka, Ćiro, hrv. arheolog i povjesničar (Osijek, 2. II. 1865.  Zagreb, 18. IX. 1942), u: Hrvatska enciklopedija, 11, Tr-Ž, Glavni urednik: Slaven Ravlić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2009, str. 76.

2012.

Dejan Zadro, Iz korespondencije Ćire Truhelke i Isidora Kršnjavog, u: Građa Arhiva Bosne i Hercegovine, god. IV, br. 4, Arhiv Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2012, 97-153.