ĆIRO TRUHELKA (1865–1942)    arheolog i povjesničar

Ova stranica pokrenuta je s namjerom da se na jednom mjestu prikupe i prezentiraju relevantni podaci o životu i radu Ćire Truhelke, kao i što potpunija bibliografija njegovih objavljenih djela u obliku on-line biblioteke sa digitalnim preslikama tekstova slobodnim na korištenje svim zainteresiranim uz poštivanje autorskih prava i pravila znanosti. Ovdje je trenutno nudi tek samo dio zamišljene priče, a koja je će proširivati kontinuiranim dopunjavanjem bio-bibliografskih informacija, pa se unaprijed zahvaljujem za svaki novi podatak, savjet i dopunu.

Dejan Zadro, e-mail: zadrodejan@gmail.com