DEJAN ZADRO - osobne stranice

Rođen sam 1975. u Doboju (Bosna i Hercegovina). Studiram povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Istraživao sam u knjižnicama i arhivima Münchena, Zagreba i Sarajeva. Ponešto sam već i objavio, no još je na čekanju puno drugih otvorenih tema.

Dejan Zadro - Zagreb (e-mail: zadrodejan@gmail.com)


NOVO: Stranica o Ćiri Truhelki (u izradi!)


PODRUČJA ZNANSTVENO-STRUČNOG BAVLJENJA

 • Franjevački samostani sv. Nikole u Milima, Visokom i Gradiški
 • Crkva bosanska i slični religijski fenomeni u europskom kontekstu
 • Dubrovačka i Barska nadbiskupije do sredine 13. stoljeća
 • Papa Inocent III. (1198-1216.) i crkveno-političke prilike u jugoistočnoj Europi
 • Bosanska biskupija do izmještanja biskupske stolice u Đakovo
 • Krunidba i grob prvog bosanskog kralja kralja Tvrtka I. u Milima (Arnautovići kod Visokog)
 • Biografije istraživača bosanske prošlosti (Carl Patsch, Jaroslav Šidak, Felix von Luschan, Gregor Čremošnik, Ćiro Truhelka)
 • Povijesno-arheološka djelatnost u Bosni za vrijeme Austro-Ugarske (Zemaljski muzej u Sarajevu, Institut za istraživanje Balkana)
 • Njemačka paleografija - Altdeutsche Schrift
 • Europske srednjovjekovne i ranonovovjekovne kartografske predodžbe o Bosni i Hercegovini
 • Praktična historiografska kritika
 • Prikupljanje, arhiviranje i bibliografska obrada digitalnih preslika literature o bosanskom i hrvatskom srednjovjekovlju - monografija, zbirki izvora, znanstvenih radova i prikaza (trenutno stanje: oko 22.000 naslova)
 • Digitalizacija povijesnih časopisa (Historijski zbornik, Radovi Zavoda/Instituta za hrvatsku povijestPro tempore)
 

 

 POPIS OBJAVLJENIH RADOVA

I. Izvorno-znanstveni, stručni i pregledni radovi

 1. Još nešto o radu Nade Klaić na problematici srednjovjekovne Bosne. [U povodu članka Esada Kurtovića, Susret s Bosnom, Nada Klaić (1920.-1988.), u Bosna franciscana: časopis Franjevačke teologije Sarajevo, godina VI, broj 9, Sarajevo 2001, 240-249.], u: Bosna franciscana: časopis Franjevačke teologije Sarajevo, godina IX, broj 14, Sarajevo 2001, 172-196. PDF
 2. Ostavština Carla Patscha u münchenskom Südost-institutu, u: Bosna franciscana: časopis Franjevačke teologije Sarajevo, godina XI, broj 18, Sarajevo 2003, 250-266. PDF
 3. Srednjovjekovna franjevačka crkva sv. Nikole u Milima (Arnautovići kod Visokog). Kritički osvrt na dosadašnjapovijesno-arheološka istraživanja, u: Prilozi, 33, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2004., 59-100. PDF
 4. Inkvizicija u srednjem vijeku, u: Pro tempore: časopis studenata povijesti, godina 1, broj 1, ISHA Zagreb - Klub studenata povijesti, Zagreb 2004, 20-33 + 102-103 (bilješke). PDF
 5. "Katarsko dualistički pokret" na istočnoj obali Jadrana i heretička Bosna, u: Pro tempore: časopis studenata povijesti, godina 2, broj 2, ISHA Zagreb - Klub studenata povijesti, Zagreb 2005, 23-33. PDF
 6. Grobovi bosanskih srednjovjekovnih vladara u crkvi srpsko-pravoslavnog manastira Vaznesenja Gospodnjeg u Mileševi? u: Pro tempore: časopis studenata povijesti, godina 3, broj 3, ISHA Zagreb - Klub studenata povijesti, Zagreb 2005, 45-50. PDF
 7. Tragom inventara sakristije franjevačkog samostana sv. Nikole u Visokom, u: Zbornik radova sa znanstvenog skupa Tristota obljetnica stradanja samostana i crkve u Olovu (1707-2004), Sarajevo 15. i 16. listopada 2004., Urednik: Marko Karamatić, Franjevačka teologija, Sarajevo, Sarajevo 2008, 255-277. PDF


II. Prikazi, osvrti, kritike

 1. Povijesni izvori Slavonije, Baranje i Srijema, Sv. I. 1390. - 1409. Skupio i priredio Ive Mažuran, Državni arhiv u Osijeku, Osijek 2002, 503 str., u: Prilozi, 33, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2004, 282-283. PDF
 2. Zapleteni korijeni Crkve bosanske. Franjo Rački, Bogomili i Patareni, Priredio Franjo Šanjek, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2003., u: Zarez: dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja, godište VII, broj 157 (16. lipnja), Druga strana d.o.o., Zagreb 2005, 36-37. PDF
 3. Franjo Rački, Bogomili i patareni, Priredio Franjo Šanjek, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb 2003, 253 str., u: Scrinia Slavonica: godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, svezak 5, Slavonski Brod, 257-532. PDF
 4. Prilozi, 29, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo 2000, 478 str., u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 37, U spomen Igoru Karamanu, FF-press, Zagreb 2005, 408-410. PDF

III. Prijevodi

 1. Karl Nehring, Ostavština Carla Patscha čuvana u münchenskom Südost-Institutu. Pisma Carlu Patschu 1888-1944., u: Bosna franciscana: časopis Franjevačke teologije Sarajevo, godina XI, broj 18, Sarajevo 2003, 236-249.