Văn bằng, chứng chỉ Công giáo

Dưới đây là một số mẫu văn bằng, chứng chỉ, bằng ghi ơn... chúng tôi đã thiết kế cho các hội đoàn:

Bằng Tốt Nghiệp Lưu Xá Mai Thiên
 (Tỉnh dòng Nữ tử Bác ái Việt Nam)


Giấy Chứng nhận Cuộc thi Rung chuông vàng Youcat
 Giới trẻ Giáo xứ Phát Diệm


Chứng nhận Cuộc thi "Rung chuông vàng" 
SVCG Giáo phận Đà Nẵng


Giấy chứng nhận Cuộc thi Rung chuông vàng Giáo lý
TNTT Giáo xứ Phát Diệm


Bằng khen Cựu sinh viên
SVCG Giáo phận Đà Nẵng

Comments