Thiệp các loại


 
 
 
Thiệp Giáng sinh 2015
 
Lộc Thánh Mừng xuân Bính Thân 2016
 
  Thiệp Tân sinh viên SVCG Phát Diệm 

   Thiệp Tân Linh Mục - Phát Diệm 2015    Thiệp giáng sinh 2015    Lộc Thánh Xuân Bính Thân 2016  
 
 
 
 
 
   Thiệp tham khảo 3

   Thiệp tham khảo 4    Thiệp tham khảo 5    Thiệp cưới 1  
 
 
 
 
 
   Thiệp cưới 2

   Thiệp cưới 3    Thiệp cưới 4    Thiệp cưới 5  
 
 
 
 
 
   Thiệp Giáng sinh 1

   Thiệp Giáng sinh 2    Thiệp cho trẻ em 1    Thiệp bày ơn Chúa Thánh Thần  
 
 
 
     
  Thiệp tham khảo 6    Thiệp cho trẻ em 2    Thiệp tham khảo 7