Kính màu nghệ thuật

Kính màu không quá đắt đỏ so với kính thường. Tuy nhiên, kính màu dễ dàng tạo khung cảnh sốt sắng, thánh thiêng trong các nhà thờ, nhà nguyện. Ở nước ngoài, kính màu là một phần không thể thiếu trong kiến trúc mỗi ngôi thánh đường. Tuy nhiên, ở Việt Nam, do hạn chế về điều kiện kinh tế cũng như nguồn lực cung cấp, kính màu được sử dụng ít và không hiệu quả. Xưởng nghệ thuật Thánh Giuse xin cung cấp một số mẫu kính màu tham khảo thường được sử dụng trong các ngôi thánh đường và nhà nguyện:

 
 
 
 
 
  Kính màu nghệ thuật 1

   Kính màu nghệ thuật 2    Kính màu nghệ thuật 3    Kính màu nghệ thuật 4  
 
 
 
 
 
  Kính màu nghệ thuật 5   Kính màu nghệ thuật 6   Kính màu nghệ thuật 7   Kính màu nghệ thuật 8

 
 
 
 
 
 
  Kính màu nghệ thuật 9   Kính màu nghệ thuật 10   Kính màu nghệ thuật 11   Kính màu nghệ thuật 12

 
 
 
 
 
 
  Kính màu nghệ thuật 13

  Kính màu nghệ thuật 14   Kính màu nghệ thuật 15   Kính màu nghệ thuật 16  
         
    Kính màu nghệ thuật 17     Kính màu nghệ thuật 18    Kính màu nghệ thuật 19    Kính màu nghệ thuật 20  

Các sản phẩm liên quan: * Bìa CD, DVD* - * Gameshow Giáo lý * - * In ảnh lên cốc* - * Khung ảnh Thánh Quan Thầy* - * Kính màu nghệ thuật* - * Logo công giáo* - * Poster, sân khấu sự kiện*- * Sách, tạp chí, kỷ yếu* - * Thiệp các loại* - * Trang trí* - * Tranh, Ảnh,Tượng Công giáo* - * Văn bằng, chứng chỉ Công giáo*

Comments