Bất kể sự kiện chương trình nào cũng cần có phông nền trang trí. Đối với các sự kiện mục vụ thì phông sân khấu cũng có những đòi hỏi rất khác biệt so với các phông sân khấu hội nghị, sự kiện ngoài xã hội. Dưới đây là một số mẫu phông sân khấu được thiết kế phục vụ cho các chương trình mục vụ giáo xứ và giáo hạt.

Sân khấu ĐHGT Giáo hạt Hướng Phương
Giáo phận Vinh


Phông sân khấu Hội trại
SVCG Chính Tòa - Giáo phận Đà Nẵng


Backdrop hội trường Giáo xứ Lãng Vân
Bổn mạng TNTT Maria Goretti 2015


Phông sân khấu Phát động Chung tay bảo vệ Môi trường -
Giáo xứ Ninh Bình 2015


Phông sân khấu Trung Thu - Giáo xứ Mỹ Thủy năm 2015Phông sân khấu Văn nghệ mừng Bổn mạng Thánh Phêrô và Phaolô
Giáo xứ Mỹ Thủy - Giáo phận Phát Diệm


Phông sân khấu 
Ngày hội gặp mặt - SVCG Đà Nẵng


Phông sân khấu Mừng Tân Linh Mục
Gioan Nguyễn Hoàng LongPhông sân khấu Đêm Canh thức Giáng sinh 2013
Giáo xứ Lãng Vân - Giáo phận Phát Diệm


Sân khấu Bổn mạng TNTT Maria Goretti
Giáo xứ Lãng Vân - Giáo phận Phát Diệm


Phông sân khấu Trung Thu - Giáo xứ Uy Đức 2015


Comments