ÚDRŽBA ZAHRAD PETROVAZAHRADA

Údržba zahrad je jednou z našich činností. Nabízíme komplexní celoroční péči, ale i jednorázové práce. Termíny provádění prací vždy přizpůsobujeme přáním a požadavkům zákazníka tak, abychom pokud možno nenarušovali jeho soukromí. Samozřejmostí je pro nás dodržování smluvených termínů, úklid pracoviště a slušné chování . Před začátkem sezóny předkládáme zákazníkovi plán údržby včetně položkových cen. Během roku se pak řídíme schváleným harmonogramem, který může být po vzájemné dohodě průběžně upravován dle aktuálních požadavků nebo počasí. V případě potřeby předkládáme návrhy na provádění dalších prací včetně cenových nabídek.