Reglement

1. Verzekeringen

De verzekering die door de club wordt afgesloten is enkel geldig tijdens clubritten of uitstappen in clubverband.

Een vergunning bij Wielerbond Vlaanderen kan op naam van de club aangevraagd worden en is elke dag geldig vanaf januari tot december, dus ook tijdens privé ritten.

Bij de inschrijving van leden onder de 18 jaar zullen de ouders of voogd de aansluiting ondertekenen.


2. Algemene richtlijnen van de club

Ieder lid mag het controleblad tekenen na de rit in de clubuitrusting (niet in burgerkledij).  Het is verplicht de clubkledij te dragen. 

In geval van dikke mist en/of regen wordt de start later gegeven of wordt de rit afgelast. De aanwezige bestuursleden nemen ter plaatse een beslissing. Men moet minstens met 10 leden zijn, zoniet telt de rit niet. Indien het tijdens de rit fel zou gaan regenen, dan heeft alleen de kopman de verantwoordelijkheid en het recht de rit in te korten en naar het lokaal terug te fietsen. 
 
We starten gezamenlijk aan ons clublokaal 't Vervolg (Bij Sam & Romina) te Elverdinge.

  • Groep B volgt de uitgestippelde rit.
  • Groep A: na 10 km mag men de groep verlaten en op eigen tempo de rit verder vervolgen en naar eigen kunnen een lus bijvoegen.
 
3. Verkeersreglement

Ieder lid dat deel neemt aan de rit verbindt zich ertoe de wegcode en het verkeersreglement te kennen en te respecteren.
Wie een proces-verbaal krijgt tijdens de rit betaalt de opgelegde som volledig zelf. Het bestuur wimpelt alle verantwoordelijkheid af. Persoonlijke woordenwisseling tussen leden en politie moeten door de persoon of personen in kwestie afgehandeld worden.


4. Kampioenschap

Om algemeen kampioen te worden moet je de meeste ritten vanaf 1 maart tot en met 30 september gereden hebben. De kampioen(en) ontvang(t)(en) een attentie tijdens onze souper.  Het lid dat 3 jaar na elkaar ‘algemeen kampioen’ wordt, is keizer, en krijgt een trofee. Dit kan echter niet vernieuwd worden.

Om de dames te stimuleren de zondagochtend mee te rijden wordt ieder jaar een kampioenentrui uitgereikt aan de dame met het meeste ritten, zijn er meerdere dan beslist het lot.


5. Uitrusting

Tijdens de rit is het verplicht om de clubuitrusting te dragen.  Ieder lid koopt minstens een trui. Het dragen van een fietshelm is verplicht. 


6. Ik fiets Proper

We laten geen vuil achter langs de baan! Wanneer je onderweg iets eet of drinkt, werp je geen verpakking weg maar hou je dit bij om bij aankomst in de vuilbak te gooien. Inbreuk hierop wordt beboet met 5 EURO!


 
Subpagina''s (1): Sponsors