KONSEKROWANI ŚWIECCY

          Powołanie                                                                                                                                                                                                                   

Świeccy konsekrowani, kobiety i mężczyżni,
 
żyją trzema radami - czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa. Na zewnątrz niczym nie różnią się od reszty innych wiernych. Tak samo, jak inni, studiują, podejmują pracę zawodową, utrzymują bliskie kontakty z rodziną, mają grono znajomych i
przyjaciół oraz mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. 


Świeccy konsekrowani żyją tak, jak osoby zakonne, trzema ślubami według rad ewangelicznych czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Natomiast tym różnią się od zakonników, że nie mieszkają za murami klasztorów, lecz w swoich prywatnych mieszkaniach. Utrzymują się z pracy rąk własnych. Starając się odpowiedzieć na wolę Bożą, samodzielnie decydują o sprawach swojego życia, samodzielnie określają swój plan dnia. Tym różnią się od osób zakonnych, które są bezpośrednio zależne od swoich przełożonych.

Ponieważ świeccy konsekrowani, nie zakładając rodziny, realizują swoje powołanie jako osoby samotne, więcej energii mogą  skupiać na czynnościach związanych ze służbą drugiemu człowiekowi. 
Są wewnątrz świata, blisko codziennych spraw i problemów zwykłych ludzi. Może  to być na przykład nauczycielska praca pedagogiczna z młodzieżą, praca w służbie zdrowia, twórczość naukowa bądź artystyczna, działalność społeczna bądź polityczna lub inne formy aktywności. Zawsze jednak człowiek, któremu się służy, będzie tutaj na pierwszym miejscu.


          Formacja                                                                                                                                      
Na wstępie kandydatka lub kandydat powinien poznać duchowość Wspólnoty Chrystusa Odkupiciela Człowieka a zarazem umocnić swoją więź z Chrystusem i Matką Bożą.
     
Istnieje kilkuletni okres składania ślubów czasowych, które kończą się profesją wieczystą.
    
Po formacji wstępnej kładzie się nacisk na kontynuowanie formacji ciągłej przez dalsze lata swojego życia. Między innymi istotne jest też stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, by jak najlepiej realizować powołanie.


                                                                                                                                                                                                                                 

Comments