WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ODKUPICIELA CZŁOWIEKA

We Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka spotykają się osoby, które chcą żyć na co dzień wskazaniami  Ewangelii. Kobiety i mężczyźni, osoby żyjące samotnie oraz małżeństwa. Żyjemy
i pracujemy w świecie - w środowiskach, do których Bóg nas powołał poprzez talenty, zainteresowania lub cierpienie. Nasza wspólnota życia konsekrowanego skupia  osoby świeckie, żyjące trzema radami ewangelicznymi w świecie. Będąc wspólnotą życia konsekrowanego wchodzimy w ogólnoświatową rodzinę Instytutów Świeckich.
 
  • Naszą maksymą jest  benedyktyńskie hasło Ora et labora - Módl się i pracuj
  • Kierujemy się ideałami trzech rad ewangelicznych oraz Ośmiu Błogosławieństw

Wspólnota Chrystusa Odkupiciela Człowieka pomaga każdemu bardziej otworzyć się na Pana Boga, a jednocześnie być bardziej aktywnym i twórczym w życiu osobistym, w małżeństwie  i życiu rodzinnym, w pracy zawodowej bądź działalności społecznej. 

Wspólnota   pomaga   osobie   wierzącej

umacniać   czynną   miłość   Boga

i  bliźniego  oraz   lepiej   zrozumieć   świat,

siebie   samego  i  swoje  w  nim   miejsce.


                                                                             


Wspólnota  Chrystusa  Odkupiciela Człowieka składa się
z  czterech  grup:


Osób  świeckich  konsekrowanych

Kręgów

Kręgu  Małżeństw

Sympatyków        #############################


          Zapoznaj się z naszym blogiem:
          wspolnotachrystusa.blogspot.com,
na którym zamieszczamy teksty informujące o aktualnych wydarzeniach. 
Są tu comiesięczne kazania ks. Adama i artykuły dotyczące naszej duchowości. Można też się dowiedzieć, kim był z
ałożyciel naszej wspólnoty, ksiądz Witold Kacz. Piszemy również o służebnicy Bożej Janinie Woynarowskiej, pielęgniarce z Chrzanowa, należącej do wspólnoty.
https://www.facebook.com/Wsp%C3%B3lnota-Chrystusa-Odkupiciela-Cz%C5%82owieka-300118906665942/


                    

        

Comiesięczne spotkania wspólnoty
mają charakter 
modlitewno-formacyjny. Po odmówieniu Liturgii godzin - Jutrzni oraz adoracji Najświętszego  Sakramentu uczestniczymy w Mszy Świętej z homilią. Następnie omawiamy sprawy związane z Kościołem i światem, z wiarą i życiem, z rodziną, pracą i wychowaniem dzieci. Dzielimy się tym, co nam przyniósł miniony miesiąc.

We Wspólnocie Chrystusa Odkupiciela Człowieka korzystamy z tradycyjnych środków duchowości chrześcijańskiej, jakimi są: Msza św.  - modlitwa  indywidualna oraz wspólnotowa - medytacja osobista - kontemplacja -  sakramenty święte - Pismo Święte i Nauczanie Kościoła - coroczne rekolekcje wakacyjne.
  • Dzięki stałej formacji rozwijamy swoją więź z Chrystusem, opartą na zaufaniu i miłości. 
  • Mając możliwość korzystania z doradztwa duchowego, łatwiej rozpoznajemy i realizujemy osobiste powołanie życiowe.
  • Opierając się na "nadziei, która zawieść nie może", budujemy "człowieka wewnętrznego", sprawniej  radzącego sobie ze stresem i bólem.