Drop-off points are available nationwide / Aflaaipunte is nasionaal beskikbaar


DROP-OFF POINTS

The HOPE FOR WINTER campaign has over 140 drop-off points nationwide.

Select your Province, City or chosen organisation to find drop-off points in your area.

Click HERE to download a list of drop-off points.

NOTE: If the interactive grid below does not load, please use the link above to download a copy of the drop-off points. Some proxy servers (especially ones within business domains) sometimes block the content of the grid.

AFLAAIPUNTE

Die WINTERHOOP-veldtog het meer as 140 aflaaipunte landwyd.

Kies u provinsie, stadof gekoseorganisasie om die aflaaipunte in u omgewing te vind.

Klik HIER om 'n lys aflaaipunte af te laai.

LETWEL: Indien die interaktiewe lys hieronder nie laai nie, gebruik asseblief dan die skakels hierbo om die lys van aflaaipunte af te laai. Party besigheids "proxies" belet soms die gebruik van die lys hieronder.


Awesome Table (with interactive controls, using Google Sheets)