ส่ง URLของSites ได้ที่นี่

นักเรียนสามารถส่ง URL Sites ได้ ในช่องความคิดเห็นด้านล่าง ครับ

เลขที่..........  
ชื่อ....................ชื่อสกุล...................
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ......./..........

URL : www.sitesgoogle.com/site/.........................

Comments