Het voorstel‎ > ‎

Schetsontwerp

Kenmerken
Een uitgebreid onderzoek is aan dit moment vooraf gegaan. Ook vele adviezen van vakspecialisten zijn ter harte genomen. Hieruit zijn een aantal kenmerken gedefinieerd waaraan de zonnewijzer van Wilp zou moeten voldoen. Het zijn kenmerken die we belangrijk vinden voor het ontwerp. 
  • Soberheid en eenvoud
  • Eigentijds
  • Knipoog naar het verleden
Met deze definities in de hand zijn we aan de slag gegaan. Tal  van mogelijkheden zijn geopperd. We hebben gekeken naar thema en symboliek, vorm, materiaal en kleur. Geen enkel idee is slecht, maar als we ons vast willen houden aan bovengenoemde drie kenmerken dan kom je tot de conclusie: ‘less is more’, iets dat ons eerder al op het hart werd gedrukt.

Soberheid en eenvoud
Enkele belangrijke kenmerken die onmiskenbaar zijn voor alle kerkzonnewijzers die we gevonden hebben, is soberheid en eenvoud. Al deze zonnewijzers hadden duidelijk één doel: functionaliteit! We zaten op het juiste spoor door ons model te ontdoen van allerlei koude drukte. Dan dring je door tot de essentie van de zonnewijzer. De zonnewijzer zoals die bedoeld is: functioneel! Daarbij ontmoet je vanzelf de kenmerken soberheid en eenvoud.

Eigentijds
Uit tal van gesprekken is gebleken dat we ons moeten richten op een eigentijdse toevoeging, maar wel passend bij het monumentale gebouw. Het kenmerk ‘eigentijds’ hebben we gezocht in materiaal en vorm. Hierbij hebben we ons laten leiden door de zonnewijzer van Huize Moerenburg in Tilburg. Huize Moerenburg was rond 1310 één van de eerste stenen huizen van Tilburg en daarmee een belangrijk deel van de Tilburgse geschiedenis. Bij graafwerkzaamheden zijn restanten van dit huis teruggevonden. Op deze plek is het vroegere landhuis niet herbouwd, maar zijn de contouren van het gebouw en bijbehorende tuinen en grachten als één groot kunstobject herrezen. De bedoelde zonnewijzer van Huize Moerenburg maakt daar ook deel van uit. Een ‘oude’ zonnewijzer zeer treffend neergezet in een modern kunstwerk.

Knipoog naar het verleden
Wilp viert haar 1250 jarig jubileum. Tijdens dit jubileum zal veelvuldig gememoreerd worden aan de Heilige Lebuïnus, aan wie Wilp uiteindelijk haar jubileum te danken heeft en naar wie ook de dorpskerk is vernoemd. De zonnewijzer zal ons hieraan op een zeer bijzondere manier blijven herinneren. Op een zonnewijzer kun je een lijn uitzetten die een bepaalde datum vertegenwoordigt. Dit wordt 12 november, de herdenkingsdag van de Heilige Lebuïnus.. Exact op deze datum volgt de schaduw van een speciaal hiervoor bestemd bolletje dat aan de poolstijl is bevestigd, gedurende de dag deze lijn. Een korte tekst en twee aangebrachte jaartallen zullen het 1250 jarig jubileum van  Wilp duidelijk maken. 
     
Schetsontwerp
Afm. 1000 x 618 mm (verhouding Gulden Snede)
voorzien van Nederlandse tekst
gesitueerd onder de boognis zuidzijde toren

NB.: Belijning is nog niet berekend en derhalve niet juist weergegeven.
Poolstijl ontbreekt nog.

Maatvoering plaats zonnewijzer
Beschrijving
De zonnewijzer van Wilp bestaat uit een rechthoekige vlakke stalen plaat. Staal, een oeroud materiaal maar door de bewerking heeft het een moderne en eigentijdse uitstraling. Alle belijningen die noodzakelijk zijn voor de tijdsaanduidingen, alle cijfers en alle teksten zijn uitgesneden. Less is letterlijk More! Dit open karakter van deze zonnewijzer wordt nog eens benadrukt doordat deze plaat met enige tussenruimte geplaatst wordt op de muur. Mede door het schaduweffect lijkt de zonnewijzer iets voor de muur te zweven. 

De zonnewijzer is uitsluitend voorzien van uurlijnen, dus geen belijning voor de halve uren e.d. hiermee wordt de soberheid en eenvoud benadrukt. De uurlijnen zijn aangebracht volgens de ‘zonnetijd’ of ook wel de ‘lokale tijd’ genoemd. De naam zegt het al, het geeft de tijd weer voor de betreffende locatie waar de zonnewijzer is aangebracht: Wilp! Onze huidige ‘klokkentijd’ is zó gemanipuleerd (geschikt gemaakt voor onze economie) dat geen enkele zonnewijzer daarmee nog gelijk kan lopen. De ‘zonnetijd’ kan daar soms sterk van afwijken. Toch kiezen we voor deze variant: het is de tijd in z’n meest pure vorm zoals die lange tijd in gebruik is geweest. De zonnewijzer zal exact de tijd aangeven zoals die door onze voorouders lang werd gebruikt. 

Ter nagedachtenis van de Heilige Lebuïnus is de zonnewijzer voorzien van een datumlijn, een opvallende lijn die de uurlijnen doorkruist. Exact op 12 november, de herdenkingsdag van deze Heilige, zal de schaduw van een op de poolstijl gemonteerd bolletje, gedurende de dag deze datumlijn volgen. Jaarlijks zal Wilp door deze schaduwgang herinnerd worden aan de Heilige Lebuïnus die aan de basis heeft gestaan van de historie van Wilp en aan wie het dorp haar jubileum te danken heeft. 

In het bovendeel van de zonnewijzer is de tekst “Wilp heeft de tijd” aangebracht. Een tekst die niet alleen de titel is van dit project, maar ook zeer toepasselijk is voor een dorp met zó’n lange geschiedenis. Wilp heeft eeuwenlang de tijd doorstaan. En hoe Wilp het zal vergaan? De tijd zal het ons leren!  De titel “Wilp heeft de tijd” verwijst dan ook naar drie tijdsvakken: het verleden, het nu en de toekomst. Bovendien past deze tekst ook uitstekend op een zonnewijzer: de vertegenwoordiger van de tijd. De vermelding van de jaartallen, 765 – 2015,  blijft de Wilpse bevolking memoreren aan het 1250 jarig jubileum.