Actueel

Jaarvergadering 2014

De Schaarmeesters van “Het Wijkerzand” nodigen de Schaargerechtigden van Wijk uit voor de JAARVERGADERING welke zal worden gehouden op VRIJDAG 13 JUNI 2014 om 20.00 uur in de zaal van Rehoboth, Bergstraat 5 te Wijk en Aalburg. Zaal open vanaf 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening (20.00 uur).
2. Notulen vorige vergadering.
3. Rekening en verantwoording met verslag kascommissie over het afgelopen boekjaar.
4. Benoeming kascommissie.
5. Verkiezing schaarmeester wegens:
- aftreding, J. Kuipers (niet herkiesbaar)
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting (22.00 uur)

De verkiezing van de schaarmeester wordt gehouden van 20.30-20.45 uur.
Gezien het besloten karakter van deze vergadering, hebben alleen schaargerechtigden en/of hun wettelijke partners toegang tot de vergadering. Voorwaarde is dat persoonlijke gegevens opgenomen zijn in de administratie
van Het Wijkerzand. Op verzoek dient u zich te kunnen legitimeren.

(bron; Altena Nieuws donderdag 22 mei 2014)

Lentewandeling

Op 17 mei a.s. om 15.00 uur organiseren de Vrienden van het Wijkerzand een historische voorjaarswandeling over deze uiterwaard. De wandeling is een herhaling van de winterwandeling op 25 januari jl. 

Programma en aanmelding klik hier


Grote belangstelling voor wandeling over Wijkerzand

WIJK EN AALBURG - De Vrienden van het Wijkerzand hebben zaterdag een wandeltocht georganiseerd over deze uiterwaard langs de Afgedamde Maas in Wijk en Aalburg. De belangstelling hiervoor was groot.

Rond de 70 belangstellenden, niet alleen uit Wijk en Aalburg, trokken onder leiding van oud-schaarmeester en inboorling Martien Hagoort door de het 70 hectare grote gebied. Een gebied met veel historie waarvan de inwoners van het dorp Wijk die daar geboren zijn tot op de dag van vandaag gezamenlijk eigenaar zijn. Zij worden, zo vermeldt ook het Kadaster, inboorlingen van Wijk genoemd. Een dergelijk gezamenlijk eigendom is uniek in het Land van Heusden en Altena.

Tijdens de wandeling vertelde Hagoort over wat er zoal in de loop der eeuwen in en met het gebied is gebeurd. Vooral het gebruik en het eigendom was vaak in het geding. Er is ooit zelfs een moord om gepleegd. Hij vertelde ook over het huidig gebruik van de uiterwaard. Voor veel van de belangstellenden was het voor de eerste keer dat ze deze verhalen hoorden. De Vrienden van het Wijkerzand willen met wandelingen als deze bekendheid geven aan het bijzondere van deze uiterwaard. Het huidig bestuur is volgens hen hierin teveel naar binnen gericht.
 

Bron: Brabants Dagblad

Auteur: Teus van Tilburg

Publicatie: zaterdag 25 januari 2014


Winterwandeling

De vrienden van het Wijkerzand nodigen de inwoners van Wijk en Aalburg en belangstellenden uit om op zaterdag 25 januari 2014 een waardwandeling te maken op het Wijkerzand onder leiding van Martien Hagoort. 


Inboorlingen willen meer openheid over mysterieuze middeleeuwse regels in Wijk en Aalburg

AALBURG - Een stuk uiterwaard bij Wijk en Aalburg is al eeuwen in eigendom van inboorlingen. Zeggenschap over het zogeheten Wijkerzand is sinds 1492 in handen van vier Schaermeesters en van honderden inboorlingen. Een handvol inboorlingen wil anno 2013 dat de mysterieuze regelgeving, vergaderingen en middeleeuwse-gebruiken rond de uiterwaard meer in de openbaarheid komt.

De aanduiding 'inboorling' is geen verzinsel van onze redactie, maar een term die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt in officiële stukken. Het gaat om inwoners van het dorp Wijk, nu onderdeel van de gemeente Wijk en Aalburg.

Inboorling of niet
Van generatie op generatie zijn de in het dorp geboren inwoners mede-eigenaar van het stuk butendijkse grond. En jaarlijks krijgen alle inboorlingen een (klein) geldbedrag in handen. Wordt je als dorpsbewoner echter geboren in bijvoorbeeld het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch, dan vervallen je rechten en ben je geen inboorling meer.

Geheimzinnigheid
De opbrengst uit verhuur van percelen grond in de uiterwaard is al eeuwenlang de bron van inkomsten voor de Schaergerechtigden, zoals de inboorlingen ook worden aangeduid. Het gezamenlijk eigendom, het gebruik en de regels zijn een cultuur-historisch kroonjuweel, maar over de geheimzinnigheid is Martien Hagoort minder te spreken:"notulen van vergaderingen mogen we tegenwoordig wel inzien, maar ze openbaar maken of schenken aan een archief is er nog steeds niet bij".

Schaermeesters
Hagoort doelt op de vergaderingen van de Schaermeesters, het dagelijks bestuur van de uiteraard. De vier gekozen meesters zijn enorm terughoudend over wat ze allemaal doen en het is ook onduidelijk of ze de regels wel naleven:"het past wel in de hele sfeer die rond het Wijkerzand hangt."
Om openheid en bekendheid te forceren heeft Hagoort 'de vrienden van het Wijkerzand' opgericht dat bestaat uit negen inboorlingen.

Via een website doen ze wat eeuwenlang niet is gedaan:communiceren over het mysterieuze Wijkerzand

Bron: Omroep Brabant

Auteur: Rob Bartol

Publicatie: woensdag 4 december 2013


Jaarvergadering 2013

Vrijdag 7 juni 2013 om 20:00 uur in de zaal van Rehoboth, Bergstraat 5 te Wijk en Aalburg. Zaal open vanaf 19:30 uur.
 
Agenda:
  1. Opening (20:00 uur)
  2. Notulen vorige vergadering
  3. Rekening en verantwoording met verslag kascommissie over het afgelopen boekjaar
  4. Benoeming kascommissie
  5. Verkiezing schaarmeester wegens periodieke aftreding P. Poorter (herkiesbaar)
  6. Mededelingen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting (22:00 uur)
(bron; Altena Nieuws donderdag 23 mei 2013)

Nieuwe Website

Om u in de toekomst nog beter te kunnen informeren hebben de Vrienden van het Wijkerzand een nieuwe website gelanceerd. Hiermee hopen wij bestaande vrienden en geïntereseerden meer informatie te verschaffen over het doel van de Vrienden van het Wijkerzand.

Honden aangelijnd

Tijdens de laatste ledenvergadering van het Wijkerzand is door de meerdeheid van de aanwezigen gestemd dat het bestaande hondenbeleid aangepast dient te worden. Hiermee komen de huidige aangelijnd en losloop routes te vervallen.