Officials Fees                                    
FootballXxxxxxxxxxxBasketballXxxxxxx
 Varsity (5 officials) $65.00xxxx Varsity (3 officials) $65.00
 Junior Varsity (4 officials) $40.00xxxx Junior Varsity (2 officials) $45.00
 Freshman (3 officials) $40.00xxxx Freshman (2 officials) $40.00
 Middle School (3 officials, 2 games)$60.00xxxx Middle School (2 officials, 2 games) $60.00
 Middle School (3 officials,  game)
 $35.00
         Middle School (2 officials, 1 game)
 $35.00
Volleyball
xxxx
 Baseball
  
 Varsity/Junior Varsity (2 officials)$75.00xxxx
 Varsity (2 officials)
$50.00
 Freshman (2 officials, triangular) $65.00xxxx Junior Varsity (2 officials) $40.00
 Freshman (1 official, dual)$35.00xxxx
 Softball
  
 Line Judges $27.50xxxx
 Varsity (2 officials)
$45.00
 Middle School (2 officials, 2 games) $60.00xxxx Junior Varsity (2 officials) $35.00
 Middle School (1 official, 1 game) $25.00xxxx
 Track
  
Soccer
xxxx
 Varsity (Triangular, 1 official)
$70.00
 Varsity/Junior Varsity (2 officials) $80.00xxxx Varsity Dual (1 official) $50.00
 Varsity (only, 2 officials) $45.00xxxx WCAL Meet (Starter, 2 officials) $120.00
 Junior Varsity (only, 2 officials) $30.00xxxx WCAL Meet (Judge, 3 officials) $80.00
Wrestling
xxxx WCAL Meet (Clerk, 2 officials) $80.00
 Dual (1 official) $55.00xxxx Middle School Triangular (1 official) $65.00
 Triangular (2 officials, 2 mats) $75.00xxxx Middle School Dual (1 official) $45.00
 WCAL Tournament (3 officials) $200.00xxxx Middle School League Meet (1 official) $100.00
 Middle School Triangular (2 officials) $50.00xxxx
 All Scrimmages
 $20/hr