ติดต่อเรา
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก 


    - ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

หมายเลขโทรศัพท์ 055-906262 
    - แฟ็กซ์ ต่อ 055-906134
    - มือถือ 089-9616544
   - E-mail  wangitok@gmail.com