แหล่งท่องเที่ยว

1. บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ 

    เป็นชุมชนที่มีชาวไททรงดำ อาศัยอยู่ ทำให้มีวัฒนาธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น ประเพณีเสนเรือน ,การฟ้อนรำ โดยกำหนดจัดงานประเพณีไททรงดำ ในวันที่ 17 เมษายน ของทุกปี ภายในบริเวณวัดนอกจากมีสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่สวยงานแล้ว ยังมีการสร้างบ้านไทยทรงดำ แบบในอดีตให้ชม

 

 

ที่พัก

 

ร้านอาหาร

-

 

ดูแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก

Comments