การจัดซื้อจัดจ้างปี57

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.วังอิทก หน้าแรก ปร.4 ปร.5   (ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557)
  • ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ 2 (สายซอยบ้านนายปุ่น) หมู่ที่ 6 รายละเอียด หน้าแรก หน้าสอง (ประกาศ  ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557)

Comments