ประกาศราคากลางถนนลูกรัง

โพสต์4 พ.ค. 2561 02:08โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 4 พ.ค. 2561 02:27 ]
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบคลองแม่สะดึงฝั่งตะวันตก หมู่ที่๕ บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ ตำบลวังอิทก  อำเภอบางระกำ จังหวดัพษิณุโลก
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบคลองแม่สะดึงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 1,530 ,000.- บาท ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ถนนลูกรังผิวจาจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะความยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบประมาณราคาที่ อบต.วังอิทกำหนด)   ประกาศ  เอกสารสอบราคา ตารางแสดงวงเงิน

Comments