ประกาศประกวดราคา

โพสต์27 ธ.ค. 2561 01:05โดยWangitok Tumbon
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากสามแยกเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๖ - หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิลเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๕๒๕,๐๐๐ บาท 


Comments