ประกาศผลการกำหนดราคากลาง

โพสต์11 มิ.ย. 2562 01:12โดยniroon
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่องผลการกำหนดราคากลาง
ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานด้านหลัง 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 ชั้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร พื้นที่ใช้สอย 100 ตารางเมตร
งบประมาณตั้งไว้ 650,000 บาท


Comments