ประกาศกำหนดราคากลาง

โพสต์11 มิ.ย. 2562 23:27โดยniroon
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายเลียบหนองพันต่าง หมู่ที่ 5
บ้านวัดกลางสุริยวงศ์ งบประมาณ 497,000 บาท กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตรComments