ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 


แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558
รวมข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียด
รวมข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รายละเอียด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนปี 2558 รายละเอียด

Comments