อบรมการท่องเที่ยว

โพสต์15 พ.ค. 2562 23:08โดยniroon
วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักพื้นที่พิเศษ4 หรือ  อพท.4 จัดประชุมอบรมสร้างนักพัฒนาการท่องเที่ยว ณ. หอประชุม อบต.วังอิทก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 คน


Comments