ประชุมเรื่องร้องเรียน

โพสต์28 พ.ค. 2562 00:55โดยniroon
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีผู้ร้องเรียนที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 โดยมี นายก อบต.วังอิทก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10, สมาชิกสภาฯ, ผู้ร้องเรียน, พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุม ผลการประชุมจะให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินมารังวัดที่ดินต่อไป



Comments