ประชาคมหมู่บ้าน

โพสต์15 พ.ค. 2562 22:59โดยniroon
อบต.วังอิทก โดยนายเกษม คำโสภา นายก อบต.วังอิทก สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562


Comments