โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว

โพสต์1 พ.ค. 2558 01:38โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2558 01:41 ]
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังอิทก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหาการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ วันที่ 23 เมษายน  2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน กิจกรรมศึกษาดูงานทัณฑสถานพิษณุโลก และกองบิน 46 วันที่ 27 เมษายน 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
Comments