โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว

โพสต์25 มิ.ย. 2557 00:12โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2557 00:14 ]
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังอิทก จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพครอบครัวเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ. วัดกระทุ่มยอดน้ำ หมู่ที่ 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน
พระครูอุภัยโกศล เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ


นายจิโรจ ยาดี นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก พิษณุโลก
Comments