ประชุมเรื่องร้องเรียน

โพสต์28 พ.ค. 2562 00:55โดยniroon

27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีผู้ร้องเรียนที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 โดยมี นายก อบต.วังอิทก, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10, สมาชิกสภาฯ, ผู้ร้องเรียน, พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุม ผลการประชุมจะให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินมารังวัดที่ดินต่อไปอบรมการท่องเที่ยว

โพสต์15 พ.ค. 2562 23:08โดยniroon

วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักพื้นที่พิเศษ4 หรือ  อพท.4 จัดประชุมอบรมสร้างนักพัฒนาการท่องเที่ยว ณ. หอประชุม อบต.วังอิทก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 30 คน


ประชาคมหมู่บ้าน

โพสต์15 พ.ค. 2562 22:59โดยniroon

อบต.วังอิทก โดยนายเกษม คำโสภา นายก อบต.วังอิทก สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562


ประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ

โพสต์15 พ.ค. 2562 22:42โดยniroon   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 23:15 ]

30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเกษม คำโสภา นายก อบต.วังอิทก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลังอิทก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561รายงานการเงิน และเรื่องอื่นๆ โดยมีคณะกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คนปปช.ติดตามผลแผน

โพสต์27 มี.ค. 2562 01:49โดยniroon

27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ปปช.จังหวัดพิษณุโลก ที่มาติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561-2564ประชุมเรื่องร้องเรียน

โพสต์22 มี.ค. 2562 01:39โดยniroon

22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดประชุมหารือกรณีประชาชนที่อาศัยอยู่หมู่ที่ 10 ร้องเรียนเรื่องทางเข้าออกที่ดิน แนวเขตที่ดินสาธารณะริมแม่น้ำยม โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ,ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพิษณุโลก, สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอบางระกำ, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 , เจ้าหน้าที่กองช่าง และสำนักปลัด อบต.วังอิทก และผู้ร้องเข้าร่วมประชุม


บัณฑิตน้อย

โพสต์21 มี.ค. 2562 22:36โดยniroon

21 มีนาคม 2562 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ประชุมแก้ไขปัญหาร้องเรียน

โพสต์20 มี.ค. 2562 21:11โดยniroon

20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. อบต.วังอิทก จัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีมีผู้ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็น และมูลนกปากห่างทำลายต้นไม้ อาจเกิดเชื้อโรค โดยมีปศุสัตว์อำเภอบางระกำ, สาธารณสุขอำเภอบางระกำ, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๑ จังหวัดพิษณุโลก,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังอิทก, ผู้นำหมู่บ้าน นายก อบต.วังอิทก ปลัด อบต.วังอิทก เจ้าหน้าที่ และผู้ร้องเรียน เข้าร่วมประชุม เมื่อประชุมเสร็จได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

โพสต์20 มี.ค. 2562 20:45โดยniroon

วันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบวังอิทก ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ. ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส

โพสต์15 มี.ค. 2562 02:12โดยniroon   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 02:14 ]

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ อบต.วังอิทก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสในตำบล จำนวน 16 ครอบครัว เพื่อนำข้อมูลไปเสนอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม

1-10 of 225