ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ

โพสต์11 ต.ค. 2561 23:17โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2561 00:16 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทกเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือทุพพลภาพ ของ อบต.วังอิทก (แก้ไข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทกเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.วังอิทก (แก้ไข) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รายละเอียด
Comments