ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ

โพสต์12 ธ.ค. 2560 21:37โดยWangitok Tumbon
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายใหม่) ดังนี้Comments