ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561

โพสต์13 พ.ย. 2561 22:46โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 22:56 ]
8 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 โดยสภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 24  กันยายน 2561 และนายอำเภอบางระกำได้อนุมัติให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดเอกสาร
Comments