เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

โพสต์28 พ.ค. 2562 00:41โดยniroon
องค์การบริหารส่นตำบลวังอิทก ขอเชิญแม่เด็กหรือผู้ปกครอง ที่เลี้ยงดูเด็กมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล  
      คุณสมบัติ
      ผู้ที่จะมาลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท เด็กต้องมีสัญชาติไทย, อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ตำบลวังอิทก,รายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท,โดยเด็กต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 เป็นต้นไป ลงทะเบียนได้ที่ อบต.วังอิทกในวันเวลาราชการ
    สำหรับผู้เคยมาลงทะเบียนแล้วหรือเคยได้รับเงินแล้วไม่ต้องมาลงทะเบียนซ้ำ เพราะจะได้รับเงินต่อเนื่องจนเด็กอายุครบ 6 ปี
     เอกสารที่ใช้
1. บัตรประชาชนแม่เด็ก หรือ ผู้ปกครองที่มาลงทะเบียน
2.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
3. สมุดบัญชีธนาคาร
4.สูติบัตรเด็ก
5. สำเนาบัตรสวัสดิการของรัฐ(ถ้ามี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0899616544Comments