ขอเชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

โพสต์4 พ.ย. 2559 01:32โดยWangitok Tumbon   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2559 02:14 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก ขอเชิญผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2500 หรือผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปี 2561 และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังอิทก มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเปิดรับลงะเบียนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังอิทก 
    เอกสารที่ต้องนำมาลงทะเบียน
        1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
        2. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1  ชุด
        3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่มีหมายเลขบัญชีธนาคาร จำนวน 1 ชุด
Comments